Aktualności

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

21.11.2017

,,Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, specjalnej i biurowej wg załączników przez okres 24 miesięcy dla pracowników Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach”

> czytaj więcej


Informacja z otwarcia ofert

20.11.2017

„Adaptacja pomieszczeń budynku nr 4 na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach na pomieszczenia biurowe (II)”

> czytaj więcej


Modyfikacja treści SIWZ 1

14.11.2017

„Adaptacja pomieszczeń budynku nr 4 na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach na pomieszczenia biurowe (II)”

> czytaj więcej


Wyjaśnienie treści SIWZ 1

07.11.2017

„Adaptacja pomieszczeń budynku nr 4 na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach na pomieszczenia biurowe”

> czytaj więcej


Zawiadomienie o wizji lokalnej

07.11.2017

„Adaptacja pomieszczeń budynku nr 4 na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach na pomieszczenia biurowe”

> czytaj więcej


Zawiadomienie o wyborze oferty

06.11.2017

,,Karczowanie pni na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury wraz z uprzątnięciem terenu"

> czytaj więcej


Zapytanie ofertowe

01.11.2017

Pułapki próbkowe (paski) do Detektora materiałów wybuchowych i narkotyków Bruker De-tector w ilości około 1 000 sztuk.

 

> czytaj więcej


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

27.10.2017

„Adaptacja pomieszczeń budynku nr 4 na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach na pomieszczenia biurowe (II)”

> czytaj więcej


Zawiadomienie o wyborze biegłego rewidenta

27.10.2017

Uchwała 2/9/2017 z dnia 25.10.2017 r.

 

> czytaj więcej


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania WIM.BZ.0812.15.2017

25.10.2017

„Adaptacja pomieszczeń budynku nr 4 na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach na pomieszczenia biurowe”

> czytaj więcej


 1 2 3 Następna »  Ostatnia


WSTECZ

Copyright © 2017 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

21.11.2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

,,Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, specjalnej i biurowej wg załączników przez okres 24 miesięcy dla pracowników Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach”

20.11.2017

Informacja z otwarcia ofert

„Adaptacja pomieszczeń budynku nr 4 na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach na pomieszczenia biurowe (II)”

14.11.2017

Modyfikacja treści SIWZ 1

„Adaptacja pomieszczeń budynku nr 4 na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach na pomieszczenia biurowe (II)”

Archiwum aktualności