Aktualności

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

23.04.2018

,,Zakup i dostawa środków czystości na potrzeby Warmia i Mazury Sp. z o.o. zarządzającej Lotniskiem Olsztyn-Mazury w Szymanach"

> czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE

20.04.2018

,,Dostawa sprzętu komputerowego"

> czytaj więcej


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

17.04.2018

„Montaż opraw krawędzi płaszczyzn do zawracania na DS (drodze startowej)”

 

> czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE

17.04.2018

,,Zakup i dostawa środków czystości na potrzeby Warmia i Mazury Sp. z o.o. zarządzającej Lotniskiem Olsztyn-Mazury w Szymanach"

> czytaj więcej


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

10.04.2018

,,Montaż opraw krawędzi płaszczyzn do zawracania na DS (drodze startowej)"

 

> czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE

09.04.2018

Dostawa samochodu operacyjnego dla Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej 

> czytaj więcej


INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA

09.04.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy :  WIM.DEA.0812.7A.2018

 dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na dostawy pn.:

  „Dostawa oleju napędowego do pojazdów operacyjnych Spółki Warmia i Mazury ”

 

 

 o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579)

 

> czytaj więcej


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

05.04.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na dostawy pn.:

„Dostawa oleju napędowego do pojazdów operacyjnych Spółki Warmia i Mazury ”

o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579)

 

> czytaj więcej


Montaż opraw krawędzi płaszczyzny do zawracania na DS. (drodze startowej).- ODPOWIEDZI NA PYTANIA

04.04.2018

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na roboty budowlane pn.:

„Montaż opraw krawędzi płaszczyzny do zawracania na DS. (drodze startowej)”

 o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579)

> czytaj więcej


Montaż opraw krawędzi płaszczyzny do zawracania na DS. (drodze startowej).

29.03.2018

 

Warmia i Mazury sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego

Publikuje odpowiedzi na pytania wykonawcy

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na roboty budowlane pn.:

 „Montaż opraw krawędzi płaszczyzny do zawracania na DS. (drodze startowej)”

 o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579)

> czytaj więcej


 1 2 3 Następna »  Ostatnia


WSTECZ

Copyright © 2018 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

23.04.2018

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

,,Zakup i dostawa środków czystości na potrzeby Warmia i Mazury Sp. z o.o. zarządzającej Lotniskiem Olsztyn-Mazury w Szymanach"

20.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

,,Dostawa sprzętu komputerowego"

17.04.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

„Montaż opraw krawędzi płaszczyzn do zawracania na DS (drodze startowej)”  

Archiwum aktualności