Aktualności

Zapytanie o wartość usługi - WIM.SOL.0810.47.2017

03.04.2017

Dostawa 6 szt. pojemników przeciwwybuchowych wytrzymałych na siłę wybuchu 1 kg TNT lub jego ekwiwalentu

 

Zapytanie ofertowe

Korekta do zapytania ofertowegoWSTECZ

Copyright © 2017 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

20.04.2017

Wyjaśnienie treści SIWZ 2

„Rozbudowa istniejącej lotniskowej płyty postojowej PPS1 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury towarzyszącej w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach”. 

18.04.2017

Wyjaśnienie treści SIWZ

„Rozbudowa istniejącej lotniskowej płyty postojowej PPS1 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury towarzyszącej w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach”. 

14.04.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty w post. WIM.BZ.0812.4B.2017

„Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni centralnego ogrzewania na potrzeby spółki  Warmia i Mazury Sp. z o.o. II”

Archiwum aktualności