Aktualności

Zapytanie ofertowe - WIM.DO.0810.06.2017

06.09.2017

1.      Kalibracje wraz z atestacją urządzenia: tester szorstkości ASFT

2.      Wydanie świadectwa zgodności pomiarów z urządzeniem wzorcowym

3.      Przegląd techniczny testera szorstkości ASFT

4.      Zakup opony do testera szorstkości ASFT

5.      Koszt transportu do wykonawcy

6.      Koszt transportu powrotnego do zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWEWSTECZ

Copyright © 2017 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

21.11.2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

,,Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, specjalnej i biurowej wg załączników przez okres 24 miesięcy dla pracowników Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach”

20.11.2017

Informacja z otwarcia ofert

„Adaptacja pomieszczeń budynku nr 4 na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach na pomieszczenia biurowe (II)”

14.11.2017

Modyfikacja treści SIWZ 1

„Adaptacja pomieszczeń budynku nr 4 na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach na pomieszczenia biurowe (II)”

Archiwum aktualności