Aktualności

Zapytanie ofertowe - WIM.DO.0810.06.2017

06.09.2017

1.      Kalibracje wraz z atestacją urządzenia: tester szorstkości ASFT

2.      Wydanie świadectwa zgodności pomiarów z urządzeniem wzorcowym

3.      Przegląd techniczny testera szorstkości ASFT

4.      Zakup opony do testera szorstkości ASFT

5.      Koszt transportu do wykonawcy

6.      Koszt transportu powrotnego do zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWEWSTECZ

Copyright © 2018 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

14.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa części zamiennych i zastępczych systemu BHS zapytanie ofertowe

13.03.2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na dostawy pn.:  „Dostawa oleju napędowego do pojazdów operacyjnych Spółki Warmia i Mazury ”

13.03.2018

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie OBWIESZCZENIE WOOŚ.420.16.2018.JC.6

Archiwum aktualności