Aktualności

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

02.08.2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na  dostawy pn.:

 

„Dostawa chemii do utrzymania nawierzchni lotniskowych i odladzania statków powietrznych”

 

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz. U. 2018 r. poz. 1986)

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT



WSTECZ

Copyright © 2019 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

06.11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup fabrycznie nowej oczyszczarki lotniskowej.

04.11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE-Przegląd i prace uzupełniające systemu transportu bagażu (BHS): cześć mechaniczna i część informatyczna wraz z automatyką

Zwracamy się z prośbą o przesłanie ofert na prace serwisowe w zakresie: Przegląd i prace uzupełniające  systemu transportu bagażu (BHS): cześć mechaniczna i część informatyczna wraz z automatyką Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie prac w systemie transportu bagaży (BHS) w zakresie: 1.       Cześć mechaniczna: przegląd i naprawy. 2.       Część automatyka i informatyka: przegląd, naprawy, instalacja i optymalizacja.    

04.11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie usługi wymiany okien z tworzywa PCV w budynku ba parterze przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie

Archiwum aktualności