Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

09.10.2019

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wody z istniejącej sieci na terenie Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury. Podstawa Prawna art. 29a Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t. j. Dz.U.2019 poz. 1186 ze zm.)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik: Schemat lokalizacji projektowanych przyłączy
/userfiles/schemat.pdfWSTECZ

Copyright © 2020 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

18.02.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury (II)” 

11.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Pełnienie usługi sokolniczej w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury”

03.02.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury”    

Archiwum aktualności