Aktualności

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej terminala pasażerskiego

30.04.2013

..." Składamy podziękowania wszystkim zespołom/uczestnikom konkursu, za włożoną pracę twórczą. Skalę trudności zadania może przybliżyć syntetycznym opisem dojazdu i miejsca lokalizacji obiektu, droga prowadzącą poprzez zwarte obszary leśne, zakończona otwartą  przestrzenią lotniska, ograniczoną ponownie ścianami lasu."

Sąd Konkursowy

> czytaj więcej


Ogłoszenie wyników konkursu na koncepcję architektoniczną terminala pasażerskiego - czas i miejsce

22.04.2013

Organizator konkursu tj. Spółka Warmia i Mazury Sp. z o.o. informuje iż ogłoszenie wyników konkursu na koncepcje architektoniczną terminala pasażerskiego - postępowanie  WIM.431.8.2012. nastąpi ...

> czytaj więcej


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

05.04.2013

Zamawiający Warmia i Mazury sp. z o.o. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego.

> czytaj więcej


Zmiiana Ogłoszenia i Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia

18.03.2013

Zmiana ogłoszenia i SIWZ  na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego.

> czytaj więcej


Wyjaśnienie treści SIWZ - na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego

18.03.2013

> czytaj więcej


Dostawa fabrycznie nowego samochodu

11.03.2013

Warmia i Mazury Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego

> czytaj więcej


Rozstrzygnięcie odwołań dot. wniosków o dopuszczenie do konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej terminala pasażerskiego

28.01.2013

 

 

 

Zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Warmia i Mazury Sp. z o.o.w związku ze złożeniem odwołań uczestników postępowania nr WIM.431.8.2012 Kierownik Zamawiającego - Prezes Zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o. oswiadcza co następuje

 

> czytaj więcej


Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej Terminala pasażerskiego regionalnego portu lotniczego

08.01.2013

 

 

> czytaj więcej


Składanie wniosków o dopuszczenie do konkursu na koncepcję architektoniczną terminala pasażerskiego

04.12.2012

Spółka Warmia I Mazury informuje, iż w dniu 30.11.2012 r. o godz 12.00, zakończyła przyjmowanie wniosków o dopuszczenie do konkursu na:

Opracowanie koncepcji architektonicznej Terminala pasażerskiego regionalnego portu lotniczego planowanego do realizacji w ramach projektu pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury (zapisanego w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007-2013).

W chwili obecnej, z uwagi na przyjęcie 271 wniosków o dopuszczenie do konkursu, trwa weryfikacja przyjętych wniosków.  Wnioskodawcy zgodnie z regulaminem konkursu zostaną powiadomieni o dopuszczeniu do dalszego etapu, ponadto lista przyjętych wnioskodawców, zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

> czytaj więcej


Wyjaśnienie treści regulaminu konkursu

27.11.2012

Opracowanie koncepcji architektonicznej Terminala pasażerskiego regionalnego portu lotniczego planowanego do realizacji w ramach projektu pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury (zapisanego w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007-2013)

 

> czytaj więcej


Pierwsza  « Poprzednia 88 89 90 91 92 Następna » 


WSTECZ

Copyright © 2020 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

09.07.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

„Dostawa oleju napędowego w okresie 24 miesięcy do Portu Lotniczego  Olsztyn-Mazury” 

07.07.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„Dostawa fabrycznie nowego lotniskowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem”

02.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Pełnienie stałego nadzoru geodezyjnego w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury”

Archiwum aktualności