Aktualności

Opracowanie koncepcji architektonicznej Terminala pasażerskiego

31.10.2012

Spółka Warmia i Mazury jako organizator, ogłasza konkurs

dla postępowania  prowadzonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Warmia i Mazury sp. z o.o. na :

opracowanie koncepcji architektonicznej Terminala pasażerskiego regionalnego portu lotniczego planowanego do realizacji w ramach projektu pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury (zapisanego w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007-2013)

 

 

> czytaj więcej


Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych

22.10.2012

19 października 2012 r. Warmia i Mazury Sp. z o.o. uchwałą Zarządu uchyliła dotychczas obowiązujący Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych i przyjęła jednocześnie nowy Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych.

> czytaj więcej


Wykonanie Raportu założeń technicznych wraz z analiza wariantów

21.09.2012

W dniu 04.09.2012 r. Spółka Warmia i Mazury odebrała dokumentację "Raport założeń technicznych wraz z analizą wariantów"

> czytaj więcej


Wybór oferty w zamówieniu poniżej 14 tyś euro

14.09.2012

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, w zamówieniu, którego wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro.

> czytaj więcej


Zgoda na zarządzanie lotniskiem Mazury w Szymanach

25.07.2012


Warmia i Mazury sp. z o.o.  otrzymała zgodę na przekazanie na jej rzecz zarządzania lotniskiem Mazury w Szymanach od dotychczasowego zarządzającego tj. spółki Port Lotniczy „Mazury” sp. z o.o.

  

> czytaj więcej


Wykonanie Analizy potencjału rynkowego, strategii rozwoju połączeń oraz prognozy ruchu lotniczego

25.07.2012

W dniu 02.07.2012 r. Spółka Warmia i Mazury odebrała dokumentację dotyczącą Analizy potencjału rynkowego, strategii rozwoju połączeń oraz prognozy ruchu lotniczego.

 

> czytaj więcej


Konferencja -Port Lotniczy w Szymanach – uwarunkowania środowiskowe.

10.05.2012

9 Maja 2012 roku odbyła się konferencja pt. „Port Lotniczy w Szymanach – uwarunkowania środowiskowe”.

 

 

> czytaj więcej


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

25.04.2012

Dotyczy sprawy nr: WIM.43.1.5.2012

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi: opracowanie Studium Wykonalności projektu pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury (zapisanego w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007-2013) oraz wykonanie analizy potencjału rynkowego, strategii rozwoju połączeń oraz prognozy ruchu lotniczego lotniska regionalnego w Szymanach

> czytaj więcej


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11.04.2012

Dotyczy sprawy nr: WIM.43.1.04.2012

Opracowanie map do celów projektowych terenu Portu Lotniczego w Szymanach dla potrzeb rozbudowy w ramach projektu pn. "Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Warmia I Mazury na lata 2007-2013.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

> czytaj więcej


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

05.04.2012

Dotyczy sprawy nr: WIM.43.1.03.2.2012

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi: Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Portu Lotniczego w Szymanach w ramach projektu indywidualnego pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zapisanego w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

> czytaj więcej


Pierwsza  « Poprzednia 89 90 91 92 Następna » 


WSTECZ

Copyright © 2020 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

09.07.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

„Dostawa oleju napędowego w okresie 24 miesięcy do Portu Lotniczego  Olsztyn-Mazury” 

07.07.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„Dostawa fabrycznie nowego lotniskowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem”

02.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Pełnienie stałego nadzoru geodezyjnego w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury”

Archiwum aktualności