Bip

Copyright © 2018 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

23.03.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego,o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579) ogłoszonego na dostawy pn.:   „Dostawa oleju napędowego do pojazdów operacyjnych Spółki Warmia i Mazury ”

21.03.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Montaż opraw krawędzi płaszczyzny do zawracania na DS. (drodze startowej)”  

21.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH I ZASTĘPCZYCH DO SYSTEMU BHS UZUPEŁNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Archiwum aktualności