Bip

Copyright © 2018 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

23.02.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

„Dostawa oleju napędowego do pojazdów operacyjnych Spółki Warmia i Mazury ” 

21.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

,,Dostawa 1 szt. urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych"

15.02.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

"Pełnienie funkcji sokolnika w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury"

Archiwum aktualności