Bip

Copyright © 2017 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

19.01.2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

„Wykonywanie okresowych kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych NAV i VAN  funkcjonujących w Porcie Lotniczym Olsztyn – Mazury”

19.01.2017

Zapytanie o wartość usługi - WIM.DT.0810.05.2017

Dwukrotne oczyszczenie separatorów wraz z unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury.

19.01.2017

Zmiana SIWZ (1) w post. WIM.BZ.0812.1.2017

„Zakup komputerowego systemu szkoleniowego dla operatorów kontroli bezpieczeństwa”

Archiwum aktualności