WIM.BZ.0812.3.2016 Dostawa oleju napędowego do pojazdów operacyjnych spółki

publikacja: 19.02.2016 14:24:00 (Administrator)

Nr ewidencyjny: WIM.BZ.0812.3.2016
Termin składania ofert: 29.02.2016 12:00:00, pokój: Sekretariat
Termin otwarcia ofert: 29.02.2016 12:30:00, pokój: 102

Dotyczy : WIM.BZ.0812.3.2016

Dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na usługi pn.:

 

„Dostawa oleju napędowego do pojazdów operacyjnych spółki”

 

o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.)

 

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załączniki w formie edytowalnejWSTECZ

Copyright © 2020 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

19.05.2020

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ IV

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury (II)”

18.05.2020

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ II

„Dostawa fabrycznie nowego lotniskowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem”

22.04.2020

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ III

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury (II)”

Archiwum aktualności