WIM.BZ.0812.6A.2016 Naprawa płyt postojowych oraz dróg kołowania 2

publikacja: 13.04.2016 17:24:00 (Administrator)

Nr ewidencyjny: WIM.BZ.0812.6A.2016
Termin składania ofert: 28.04.2016 12:00:00, pokój: Sekretariat
Termin otwarcia ofert: 28.04.2016 12:30:00, pokój: 102

Warmia i Mazury sp. z o.o.

zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na roboty budowlane pn. :

„Naprawa płyty postojowej samolotów PPS3, drogi kołowania ROMIO i PAPA zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury w Szymanach”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164)

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia

Rys 1

Rys 2

Rys 3

Specyfikacja techniczna 1

Specyfikacja techniczna 2

Specyfikacja techniczna 3

Przedmiary

Umowa

Załączniki w formie wordWSTECZ

Copyright © 2020 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

19.05.2020

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ IV

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury (II)”

18.05.2020

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ II

„Dostawa fabrycznie nowego lotniskowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem”

22.04.2020

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ III

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury (II)”

Archiwum aktualności