WIM.DEA.0812.17.2018 PUBLIKACJA ZAŁĄCZNIKÓW DO PFU

publikacja: 11.12.2018 15:41:00 (Administrator)

Nr ewidencyjny: WIM.DEA.0812.17.2018
Termin składania ofert: 17.12.2018 12:00:00, pokój: sekretariat
Termin otwarcia ofert: 17.12.2018 12:30:00, pokój: 102

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O.

PUBLIKUJE ZAŁĄCZNIKI NR 4A, 4B ORAZ 7 DO PFU

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na roboty budowlane pn.:

„Wyrównanie terenu pasa drogi startowej”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16).

PUBLIKACJA ZAŁĄCZNIKÓW DO PFU

Zał. nr 4A do PFU - wyniki badań określające spadki poprzeczne (art. 1)

Zał. nr 4A do PFU - wyniki badań określające spadki poprzeczne (art. 2)

Zał. nr 4A do PFU - wyniki badań określające spadki poprzeczne (art. 3)

Zał. nr 4A do PFU - wyniki badań określające spadki poprzeczne (art. 4)

Zał. nr 4B do PFU - wyniki badań określające spadki podłużne (ark. 1)

Zał. nr 4B do PFU - wyniki badań określające spadki podłużne (ark. 2)

Zał. nr 4B do PFU - wyniki badań określające spadki podłużne (ark. 3)

Zał. nr 4B do PFU - wyniki badań określające spadki podłużne (ark. 4)

Zał. nr 4B do PFU - wyniki badań określające spadki podłużne (ark. 5)

Zał. nr 4B do PFU - wyniki badań określające spadki podłużne (ark. 6)

Zał. nr 4B do PFU - wyniki badań określające spadki podłużne (ark. 7)

Zał. nr 4B do PFU - wyniki badań określające spadki podłużne (ark. 8)

Zał. nr 7 - badania geologiczne w zakresie grubości warstwy humusuWSTECZ

Copyright © 2019 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

20.08.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAKUP URZĄDZENIA RTG -ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zakup urządzenia kontroli bagażu podręcznego  Przedłuża się termin składania ofert do dnia 30.08.2019. Termin realizacji zamówienia przedłuża się do dnia do 29-11-2019.  

19.08.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

„Wykonanie obsługi sprzątania Terminala Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach oraz sprzątania na pokładach statków powietrznych”

19.08.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE- ZAKUP URZĄDZENIA RTG !! AKTUALIZACJA !!

 Warmia i Mazury publikuje uzupełnione i zaktualizowane zapytanie ofertowe dotyczące zakupu urządzenia RTG. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zapytania. Oferty należy składać do 26-08-2019 do godz. 14.00.

Archiwum aktualności