WIM.DEA.0812.4.2020 PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

publikacja: 16.03.2020 12:12:00 (Administrator)

Nr ewidencyjny: WIM.DEA.0812.4.2020
Termin składania ofert: 17.04.2020 12:00:00, pokój: Oferty należy składać za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: http://www.
Termin otwarcia ofert: 17.04.2020 12:30:00, pokój: 104

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy art. 138g-138s ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1843) ogłoszonego przez Zamawiającego, na usługi pn. :

,,Świadczenia usług w zakresie kontroli bezpieczeństwa i kontroli dostępu oraz ochrony osób i mienia na rzecz Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury”

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1843)

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 053-127137 z 16.03.2020 r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROCEDURY  – opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 1 do OPZ – Cennik szkoleń komercyjnych dla podmiotów zewnętrznych prowadzonych przez wewnętrznych instruktorów, egzaminatorów Warmia i Mazury Sp. z o.o.,

Załącznik nr 2 do OPZ– Schemat pomieszczeń socjalno – bytowych (budynek nr 2, budynek nr 3,  terminal,  wartownia)

schemat 1 - budynek nr 2,
schemat nr 2 - budynek nr 3,
schemat 3 - terminal,
schemat 4 - wartownia

Załącznik nr 3 do OPZ - Wykaz stanowisk kontroli bezpieczeństwa z wymaganym stanem osobowym,

Załącznik nr  4 do OPZ – Prognoza ruchu pasażerskiego i załóg oraz statków powietrznych na lata 2020-2024,

Załącznik nr 5 do OPZ – Prognoza przewoźników dla PL Olsztyn-Mazury na lata 2020-2024,

Załącznik nr 6 do OPZ – Wycena samochodu SOL,

Załącznik nr 7 do OPZ – Rzut miejsc parkingowych przy budynku administracyjnym,

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROCEDURY -  wzór formularza ofertowego,

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PROCEDURY - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PROCEDURY– wzór oświadczenia o spełnieniu wymagań art. 22 ustawy o ochronie osób i mienia,

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PROCEDURY - wzór wykazu usług,

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PROCEDURY-  istotne postanowienia umowy  (IPU),

 

UWAGA !!

Pod poniższym linkiem znajduje się  dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej soldeaEPZ, która służy do złożenia oferty, oświadczeń, dokumentów oraz komunikacji elektronicznej:

https://www.soldea.pl/epz/epz/twojepostepowanie.php?idPostepowania=318

 


 WSTECZ

Copyright © 2020 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

09.07.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

„Dostawa oleju napędowego w okresie 24 miesięcy do Portu Lotniczego  Olsztyn-Mazury” 

07.07.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„Dostawa fabrycznie nowego lotniskowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem”

02.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Pełnienie stałego nadzoru geodezyjnego w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury”

Archiwum aktualności