Zamówienia sektorowe poniżej tzw. progów unijnych

Filtrowanie:

WIM.DEA.0812.13.2018 ZMIANA NR 5 DO REGULAMINU KONKURSU

publikacja: 07.11.2018 09:04:00 (Administrator)

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O.
PUBLIKUJE ZMIANĘ NR 5 DO REGULAMINU KONKURSU

dla postępowania prowadzonego w trybie konkursu zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Warmia i Mazury Sp. z o.o. pn.:

,,Koncepcja rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w ramach aktualizacji planu generalnego”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 ze zm.)

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.13.2018 ZMIANA NR 4 DO REGULAMINU KONKURSU

publikacja: 11.10.2018 15:33:00 (Administrator)

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O.
PUBLIKUJE ZMIANĘ NR 4 DO REGULAMINU KONKURSU

dla postępowania prowadzonego w trybie konkursu zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Warmia i Mazury Sp. z o.o. pn.:

,,Koncepcja rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w ramach aktualizacji planu generalnego”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 ze zm.)

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.13.2018 DODATKOWA INFORMACJA DO KONKURSU ,,Koncepcja rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w ramach aktualizacji planu generalnego”

publikacja: 10.10.2018 13:36:00 (Administrator)

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O.
PUBLIKUJE STATYSTYKI EPSY 2018

dla postępowania prowadzonego w trybie konkursu zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Warmia i Mazury Sp. z o.o. pn.:

,,Koncepcja rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w ramach aktualizacji planu generalnego”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 ze zm.)

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.13.2018 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW NR 2

publikacja: 09.10.2018 15:00:00 (Administrator)

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O.
PUBLIKUJE ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW NR 2

dla postępowania prowadzonego w trybie konkursu zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Warmia i Mazury Sp. z o.o. pn.:

,,Koncepcja rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w ramach aktualizacji planu generalnego”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 ze zm.)

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.13.2018 ZMIANA NR 3 DO REGULAMINU KONKURSU

publikacja: 05.10.2018 12:42:00 (Administrator)

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O.
PUBLIKUJE ZMIANĘ NR 3 DO REGULAMINU KONKURSU

dla postępowania prowadzonego w trybie konkursu zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Warmia i Mazury Sp. z o.o. pn.:

,,Koncepcja rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w ramach aktualizacji planu generalnego”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 ze zm.)

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.13.2018 OGŁOSZENIE - KONKURS OFERT

publikacja: 24.09.2018 17:36:00 (Administrator)

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O.

OGŁASZA KONKURS OFERT NA:

,,Koncepcja rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury w ramach aktualizacji planu generalnego"

 

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.13.2018 ZMIANA NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU

publikacja: 03.10.2018 08:48:00 (Administrator)

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O.
PUBLIKUJE ZMIANĘ NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU

dla postępowania prowadzonego w trybie konkursu zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Warmia i Mazury Sp. z o.o. pn.:

,,Koncepcja rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w ramach aktualizacji planu generalnego”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 ze zm.)

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.13.2018 ZMIANA NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU

publikacja: 27.09.2018 14:16:00 (Administrator)

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O.
PUBLIKUJE ZMIANĘ NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU

dla postępowania prowadzonego w trybie konkursu zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Warmia i Mazury Sp. z o.o. pn.:

,,Koncepcja rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w ramach aktualizacji planu generalnego”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 ze zm.)

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.13.2018 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW NR 1

publikacja: 24.09.2018 17:36:00 (Administrator)

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O.
PUBLIKUJE ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW NR 1

dla postępowania prowadzonego w trybie konkursu zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Warmia i Mazury Sp. z o.o. pn.:

,,Koncepcja rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w ramach aktualizacji planu generalnego”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 ze zm.)

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.15.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

publikacja: 21.08.2018 11:22:00 (Administrator)

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O.

PUBLIKUJE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W KONKURSIE OGŁOSZONYM NA:

,,Wynajem powierzchni przeznaczonych do organizacji miejsc postojowych dla przedsiębiorców - zrzeszeń kierowców wykonujących licencjonowany przewóz taksówkami osobowymi"

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.15.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

publikacja: 20.08.2018 13:28:00 (Administrator)

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O.

PUBLIKUJE INFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT W KONKURSIE OGŁOSZONYM NA:

,,Wynajem powierzchni przeznaczonych do organizacji miejsc postojowych dla przedsiębiorców - zrzeszeń kierowców wykonujących licencjonowany przewóz taksówkami osobowymi"

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.14.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

publikacja: 20.08.2018 13:12:00 (Administrator)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na dostawy pn.:

„Dostawa sprzętu komputerowego”

o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579).

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.15.2018 OGŁOSZENIE - KONKURS OFERT

publikacja: 09.08.2018 09:23:00 (Administrator)

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O.

OGŁASZA KONKURS OFERT NA:

,,Wynajem powierzchni przeznaczonych do organizacji miejsc postojowych dla przedsiębiorców - zrzeszeń kierowców wykonujących licencjonowany przewóz taksówkami osobowymi"

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.14.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

publikacja: 07.08.2018 15:07:00 (Administrator)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na dostawy pn.:

„Dostawa sprzętu komputerowego”

o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579).

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.12.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

publikacja: 03.08.2018 09:17:00 (Administrator)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na usługi  pn.:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. 

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z. późn. zm.).

 

czytaj więcej


 1 2 3 Następna »  Ostatnia


WSTECZ

Copyright © 2018 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

13.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - ODBUDOWA GNIAZD BOCIANICH - przedłużenie terminu skłądania ofert

  Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert dot. „Budowy i montaż dwunastu platform dla bociana białego Ciconia ciconia w miejscowościach: Dzierzki, Lipowiec, Nowy Dwór, Rekownica oraz Witówko”  do19 listopada 2018 r. do godziny 10:00 na adres: srodowisko@mazuryairport.pl

09.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - ODBUDOWA GNIAZD BOCIANICH

  ZAMAWIAJĄCY WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. ZWRACA SIĘ Z POROŚBĄ O PRZESŁANIE OFERT NA NASTĘPUJĄCY ZAKRES PRAC: Budowa i montaż dwunastu platform dla bociana białego Ciconia ciconia w miejscowościach: Dzierzki, Lipowiec, Nowy Dwór, Rekownica oraz Witówko” wraz z zapisami przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z treścią załącznika nr 1 i 2.

07.11.2018

ZMIANA NR 5 DO REGULAMINU KONKURSU

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. PUBLIKUJE ZMIANĘ NR 5 DO REGULAMINU KONKURSU   ,,Koncepcja rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w ramach aktualizacji planu generalnego”

Archiwum aktualności