Zamówienia sektorowe poniżej tzw. progów unijnych

Filtrowanie:

WIM.DEA.3220.5.2018 OGŁOSZENIE-KONKURS OFERT - ODPOWIEDZI NA PYTANIA

publikacja: 16.07.2018 15:43:00 (Administrator)

 

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

dla konkursu prowadzonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na usługi pn.:

 

„Koszenie trawiastej części lotniska oraz rekultywacji i zasiewu trawy na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach”

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.12.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

publikacja: 09.07.2018 10:43:00 (Administrator)

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o.

czytaj więcej


zapytanie ofertowe PRZEGLĄD SERWISOWY SYSTEMU PARKINGOWEGO

publikacja: 14.05.2018 14:16:00 (Administrator)

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH ROCZNYCH SYSTEMU PARKINGOWEGO ZAINSTALOWANEGO NA TERMINALU PASAŻERSKIM

 

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.10.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

publikacja: 17.04.2018 14:16:00 (Administrator)

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na roboty budowlane pn.:

„Montaż opraw krawędzi płaszczyzn do zawracania na DS (drodze startowej)”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579)

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.10.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

publikacja: 10.04.2018 15:01:00 (Administrator)

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na dostawy pn. :

,,Montaż opraw krawędzi płaszczyzn do zawracania na DS (drodze startowej)"

o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579)

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.7A.2018 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

publikacja: 09.04.2018 13:37:00 (Administrator)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na dostawy pn.:

  „Dostawa oleju napędowego do pojazdów operacyjnych Spółki Warmia i Mazury ”

 

 

 o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579)

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.7A.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

publikacja: 05.04.2018 13:38:00 (Administrator)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na dostawy pn.:

„Dostawa oleju napędowego do pojazdów operacyjnych Spółki Warmia i Mazury ”

o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz. U. 2017 r. poz. 1579)

 

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.10.2018 Montaż opraw krawędzi płaszczyzny do zawracania na DS. (drodze startowej).- ODPOWIEDZI NA PYTANIA

publikacja: 04.04.2018 13:22:00 (Administrator)

Warmia i Mazury sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego

Publikuje odpowiedzi na pytania wykonawcy

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na roboty budowlane pn.:

 „Montaż opraw krawędzi płaszczyzny do zawracania na DS. (drodze startowej)”

 o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579)

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.10.2018 ZAWIADOMIENIE O WIZJI LOKALNEJ

publikacja: 29.03.2018 16:40:00 (Administrator)

Warmia i Mazury sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego

Zawiadamia o terminie wizji lokalnej

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na roboty budowlane pn.:

„Montaż opraw krawędzi płaszczyzny do zawracania na DS. (drodze startowej)”

o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579)

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.10.2018 Montaż opraw krawędzi płaszczyzny do zawracania na DS. (drodze startowej).

publikacja: 29.03.2018 16:35:00 (Administrator)

Warmia i Mazury sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego

Publikuje odpowiedzi na pytania wykonawcy

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na roboty budowlane pn.:

„Montaż opraw krawędzi płaszczyzny do zawracania na DS. (drodze startowej)”

o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579)

 

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.7A.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

publikacja: 23.03.2018 12:52:00 (Administrator)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

   dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na dostawy pn.:

"Dostawa oleju napędowego do pojazdów operacyjnych Spółki Warmia i Mazury"

  „Dostawa oleju napędowego do pojazdów operacyjnych Spółki Warmia i Mazury ”

 

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.10.2018 Montaż opraw krawędzi płaszczyzny do zawracania na DS. (drodze startowej).

publikacja: 21.03.2018 14:01:00 (Administrator)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na roboty budowlane pn.:

 „Montaż opraw krawędzi płaszczyzny do zawracania na DS. (drodze startowej)”

 o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579)

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.7.2018 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

publikacja: 13.03.2018 17:17:00 (Administrator)

 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na dostawy pn.:

 „Dostawa oleju napędowego do pojazdów operacyjnych Spółki Warmia i Mazury ”

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.7.2018 Wyjaśnienie treści SIWZ (2)

publikacja: 08.03.2018 10:25:00 (Administrator)

„Dostawa oleju napędowego do pojazdów operacyjnych Spółki Warmia i Mazury” 

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.7.2018 Wyjaśnienie treści SIWZ (1) oraz modyfikacja załącznika nr 1 do SIWZ (1)

publikacja: 07.03.2018 12:26:00 (Administrator)

„Dostawa oleju napędowego do pojazdów operacyjnych Spółki Warmia i Mazury” 

czytaj więcej


 1 2 3 Następna »  Ostatnia


WSTECZ

Copyright © 2018 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

16.07.2018

KONKU

12.07.2018

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O PRZEDSTAWIENIE OFERTY NA: dyszel holowniczy do statków powietrznych wraz z wymiennymi głowicami (komplet)

09.07.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O PRZEDSTAWIENIE OFERTY NA: remont pokrycia dachowego budynku biurowego zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Kościuszki 89/91

Archiwum aktualności