Zamówienia sektorowe poniżej tzw. progów unijnych

Filtrowanie:

WIM.DEA.0812.13.2018 KONKURS OFERT

publikacja: 24.09.2018 17:36:00 (Administrator)

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O.

OGŁASZA KONKURS OFERT NA:

,,Koncepcja rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury w ramach aktualizacji planu generalnego"

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.15.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

publikacja: 21.08.2018 11:22:00 (Administrator)

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O.

PUBLIKUJE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W KONKURSIE OGŁOSZONYM NA:

,,Wynajem powierzchni przeznaczonych do organizacji miejsc postojowych dla przedsiębiorców - zrzeszeń kierowców wykonujących licencjonowany przewóz taksówkami osobowymi"

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.15.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

publikacja: 20.08.2018 13:28:00 (Administrator)

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O.

PUBLIKUJE INFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT W KONKURSIE OGŁOSZONYM NA:

,,Wynajem powierzchni przeznaczonych do organizacji miejsc postojowych dla przedsiębiorców - zrzeszeń kierowców wykonujących licencjonowany przewóz taksówkami osobowymi"

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.14.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

publikacja: 20.08.2018 13:12:00 (Administrator)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na dostawy pn.:

„Dostawa sprzętu komputerowego”

o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579).

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.15.2018 OGŁOSZENIE - KONKURS OFERT

publikacja: 09.08.2018 09:23:00 (Administrator)

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O.

OGŁASZA KONKURS OFERT NA:

,,Wynajem powierzchni przeznaczonych do organizacji miejsc postojowych dla przedsiębiorców - zrzeszeń kierowców wykonujących licencjonowany przewóz taksówkami osobowymi"

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.14.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

publikacja: 07.08.2018 15:07:00 (Administrator)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na dostawy pn.:

„Dostawa sprzętu komputerowego”

o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579).

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.12.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

publikacja: 03.08.2018 09:17:00 (Administrator)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na usługi  pn.:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. 

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z. późn. zm.).

 

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.14.2018 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW NR 3

publikacja: 03.08.2018 08:34:00 (Administrator)

ZAMAWIAJĄCY PUBLIKUJE ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na dostawy pn.:

„Dostawa sprzętu komputerowego”

o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579).

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.14.2018 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW NR 2

publikacja: 02.08.2018 10:15:00 (Administrator)

ZAMAWIAJĄCY PUBLIKUJE ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na dostawy pn.:

„Dostawa sprzętu komputerowego”

o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579).

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.14.2018 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW NR 1

publikacja: 30.07.2018 15:14:00 (Administrator)

ZAMAWIAJĄCY PUBLIKUJE ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na dostawy pn.:

„Dostawa sprzętu komputerowego”

o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579).

 

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.14.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

publikacja: 26.07.2018 13:18:00 (Administrator)

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na dostawy pn.:

„Dostawa sprzętu komputerowego”

o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579).

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.12.2018 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW dla postępowania "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o."

publikacja: 24.07.2018 10:32:00 (Administrator)

Dla postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, na usługi pn.:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej spółki Warmia i Mazury sp. z o.o.”.

Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania wykonawców

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.12.2018 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW dla postępowania "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o."

publikacja: 20.07.2018 16:38:00 (Administrator)

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na usługi  pn.:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o.

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z. późn. zm.)

Warmia i Mazury Sp. z o.o. publikuje odpowiedzi na pytania wykonawców

czytaj więcej


WIM.DEA.0812.12.2018 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

publikacja: 18.07.2018 12:42:00 (Administrator)

Warmia i Mazury Sp. z o.o. informuje o zmianie terminu składania ofert dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na usługi  pn.:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o.

i

czytaj więcej


WIM.DEA.3220.5.2018 OGŁOSZENIE-KONKURS OFERT - ODPOWIEDZI NA PYTANIA

publikacja: 16.07.2018 15:43:00 (Administrator)

 

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

dla konkursu prowadzonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na usługi pn.:

 

„Koszenie trawiastej części lotniska oraz rekultywacji i zasiewu trawy na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach”

czytaj więcej


 1 2 3 Następna »  Ostatnia


WSTECZ

Copyright © 2018 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

24.09.2018

KONKURS OFERT

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. OGŁASZA KONKURS OFERT NA: ,,Koncepcja rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury w ramach aktualizacji planu generalnego"

17.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O PRZEDSTAWIENIE OFERTY NA: ,,Serwer czasu"

22.08.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O PRZEDSTAWIENIE OFERTY NA: dostawę chemii do utrzymania nawierzchni lotniskowych i odladzania statków powietrznych   

Archiwum aktualności