Przetargi w kolejności

 

 

Postępowania przetargowe w trakcie o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro 

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania strzałka w dół niebieska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia oraz oznaczenie sprawy

Termin składania ofert

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia, modyfikacje treści SIWZ

Otwarcie ofert

Odwołania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

WIM.DEA.0812.18.2018


„Wykonywanie okresowych kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych
NAV i VAN  funkcjonujących w Porcie Lotniczym Olsztyn – Mazury”

14.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2-4 do SIWZ (edytowalne)

Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór umow

/userfiles/Obloty 2018/zmiana_nr_1_do_siwz.pdf

/userfiles/Obloty 2018/zmiana_nr_opz.pdf

21.12.2018

   

WIM.DEA.0812.17.2018


„Wyrównanie terenu pasa drogi startowej”

17.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

 

WIZJA LOKALNA
 

WIZJA LOKALNA - PRZYPOMNIENIE

Zał. nr 1 do SIWZ – PFU

Zał. nr 2-6 do SIWZ (edytowalne)

Zał. nr 7 do SIWZ – Wzór umowy

Zał. nr 1 do PFU

Zał. nr 2 do PFU

Zał. nr 3 do PFU

Zał. nr 5A do PFU

Zał. nr 5B do PFU

Zał. nr 6 do PFU

Zał. nr 8 do PFU

Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 1

Publikacja załączników do PFU

Modyfikacja treści SIWZ nr 1

Zmiana do ogłoszenia o zamówienia

Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 2

Zał. nr 1 do odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 2

Zał. nr 2 do odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 2

Zał. nr 3 do odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 2

21.12.2018

   
 
 

Harmonogram wykonanych prac projektowych

Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych

 

Informacja:

Aktualne oraz archiwalne postępowania przetargowe znajdują się w zakładce BIP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przedmiot zamówienia oraz oznaczenie sprawy Tryb postępowania oraz termin składania ofert    SIWZ          Załączniki

Wyjaśnienia, modyfikacje treści SIWZ                            

otwarcie ofert                      Odwołania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Sprzedaż pozostałości drzew po wycince 11.04.2016 Ogłoszenie o przetargu Formularz cenowy        

„Wykonanie obsługi  sprzątania części ogólnodostępnej dla pasażerów w Terminalu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach”

29.04.2016

SIWZ

Ogłoszenie o przetargu

Opis przedmiotu Zamówienia

Załączniki w formie edytowalnej

Modyfikacja 1

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Zmiana SIWZ 1

Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana

Odpowiedzi 1

Załącznik nr 1

Odpowiedzi 2

 

Informacja z otwarcia

 

 

  Zawiadomienie o wyborze oferty
Naprawa płyt postojowych oraz dróg kołowania 2 28.04.2016

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

OPZ

Wzór umowy zał w formie word

Rysunki/ Specyfikacje

Modyfikacja 1

Załącznik nr 1

Modyfikacja  2

Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana

Wizja lokalna

Zmiana SIWZ 1

Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana

Odpowiedzi 1

Odpowiedzi 1a

Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o wyborze oferty
Projekt rozbudowy Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury 29.04.2016

SIWZ

Ogłoszenie o Zamówieniu

OPZ

Załączniki w formie word

Rysunek 1

Rysunek 2

Wzór umowy

Modyfikacja 1

Załącznik nr 7 - wzór umowy

 

 

Informacja z otwarcia ofert    
,,Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych 12 sprzętów do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury" 27.05.2016

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia

 

Załączniki w formie edytowalnej

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

Zadanie 6

Zadanie 7

Zadanie 8

Zadanie 9

Zadanie 10

Zadanie 11

Zadanie 12

Formularz cenowy

Modyfikacja nr 1

Zmodyfikowany załącznik nr 2.a

Zmodyfikowany załącznik nr 1.2

Zmodyfikowany załącznik nr 1.4

Zmodyfikowany załącznik nr 1.11

Zmodyfikowany załącznik nr 1.12

 

Odpowiedzi 1

Odpowiedzi 2

Modyfikacja SIWZ 2

Sprawozdanie za 2014

Sprawozdanie za 2015

Odpowiedzi 3a

Odpowiedzi 3b

Modyfikacja 3

Modyfikacja 4

Modyfikacja 5

    Unieważnienie postępowania

„Dostawa sprzętów do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury” 

03.08.2016 r. SIWZ

Część I

Część II

Część III

Część IV

Część V

Część VI

Część VII

Część VIII

Część IX

Część X

Część XI

Część XII

Odpowiedzi 1

Modyfikacja SIWZ 1

 

Modyfikacja SIWZ 2

 

Odpowiedzi 2

JEDZ - załącznik 8

Zmodyfikowany załącznik 1.4

Modyfikacja SIWZ 3

Zmodyfikowany załącznik nr 1.3

Zmodyfikowany załącznik nr 1.5

 

Modyfikacja SIWZ 4

 

Zmodyfikowany załącznik nr 1.3

 

Zmodyfikowany załącznik nr 1.5

Informacja z otwarcia ofert  

Zawiadomienie o wyborze oferty

Część IV

Część V

Część VII

Część X

Część I

Część VI

Część XIII

Część IX

Część II

Część VIII

Część XI i XII

 

Ubezpieczenie mienia
i odpowiedzialności cywilnej Spółki Warmia
i Mazury Sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony

16.08.2016 r.

SIWZ

SIWZ

 

Załącznik nr 1a - część I - Ubezpieczenie mienia i OC ogólnego

Załącznik nr 1b - część II - Ubezpieczenie pojazdów

Załącznik nr 1c - część III - Ubezpieczenie OC operatora portu lotniczego

Załącznik nr 2a - część I - Formularz cenowy dla Zadania nr 1

Załącznik nr 2b - część II - Formularz cenowy dla Zadania nr 2

Załącznik nr 2c - część III - Formularz cenowy dla Zadania nr 3

Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 6a- część I - Wzór umowy

Załącznik nr 6b - część II - Wzór umowy

Załącznik nr 6c - część III - Wzór umowy

Załącznik nr 7 - Dane dotyczące oceny ryzyka

Załącznik nr 8 - Procedury likwidacji szkód

 

Modyfikacja SIWZ 1

Zmodyfikowany Załącznik nr 7

 

Odpowiedzi 1

Zmodyfikowany załącznik nr 1a

Zmodyfikowany załącznik nr 1b

Zmodyfikowany załącznik nr 1c

Zmodyfikowany załącznik nr 2b

Zmodyfikowany załącznik nr 2c

Zmodyfikowany załącznik nr 6c

Zmodyfikowany załącznik nr 7

 

Modyfikacja nr 3

Załącznik nr 2c

 

doprecyzowanie odp. nr 1

 

Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa używanego autobusu oraz  wozu strażackiego ”

05.09.2016   SIWZ Odpowiedzi 1 Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o wyborze oferty cz. 2
,,Dostawa używanego taśmociągu"

09.09.2016

16.09.2016

 

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Zawiadomienie - zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi/Modyfikacja SIWZ

Zmodyfikowany Zał. nr 1.1 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Sprzedaż pojazdu pożarniczego, powypadkowego 21.09.2016 Ogłoszenie

Opinia

  Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprzedaż pojazdu pożarniczego, powypadkowego II

12.10.2016

Ogłoszenie

 

Zał. - Formularz ofertowy

Opinia

  Informacja z otwarcia ofert   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
,,Rozbudowa z przebudową istniejących parkingów, przebudowa wiaty technicznej oraz budowa dróg dojazdowych i dojść pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" 21.09.2016

SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Załączniki do OPZ

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Załączniki w wersji edytowalnej

Modyfikacja SIWZ 1

Zmodyfikowany zał. nr 5

Zmodyfikowany zał. nr 7

 

Odpowiedzi 1

    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Sprzedaż drewna 17.10.2016 Ogłoszenie     Informacja z otwarcia ofert    

„Rozbudowa z przebudową istniejących parkingów, przebudowa wiaty technicznej oraz budowa (przebudowa) dróg dojazdowych i dojść pieszych w niezbędnym zakresie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

20.10.2016

 

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu zamówienia

Załączniki  wersji edytowalnej

Zał. nr 7 - wzór umowy

 

Zagospodarowanie terenu - koncepcja/rzut

Wita techniczna - koncepcja/rzut

Mapa 463

Mapa syt.-wys.

Projekt wykonawczy

Modyfikacja treści SIWZ

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedzi 1

Informacja z otwarcia ofert   Unieważnienie postępowania

Dostawa używanego taśmociągu II

WIM.BZ.0812.19.2016

09.12.2016

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki w wersji edytowalnej Modyfikacja
treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o wyborze oferty

Pełnienie funkcji sokolnika w Porcie Lotniczym Olsztyn – Mazury 

WIM.BZ.0812.20.2016

15.12.2016

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienie
treści SIWZ

 

Modyfikacja
treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert    

Dostawa urządzenia do wykrywania i identyfikacji śladowych ilości materiałów wybuchowych ETD

WIM.BZ.0812.21.2016

21.12.2016

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki w wersji edytowalnej

Odpowiedzi 1

Modyfikacja tresci SIWZ

Załącznik nr 1 - OPZ (zmodyfikowany)

Załącznik nr 1 - zmodyfikowany (edytowalny)

Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie
o wyborze oferty

 

„Dostawa chemii do utrzymania nawierzchni lotniskowych i odladzania statków powietrznych”

WIM.BZ.0812.22.2016

05.01.2017

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1a - OPZ

Załącznik nr 1b - OPZ

Załącznik nr 1c - OPZ

Załącznik nr 1d - OPZ

Załączniki nr 2-4 (edytowalne)

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Zmiana SIWZ nr 1

Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw

Wyjaśnienie treści SIWZ (1)

 

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o wyborze oferty
      2017        

„Zakup komputerowego systemu szkoleniowego dla operatorów kontroli bezpieczeństwa”

(WIM.BZ.0812.1.2017)

 

23.01.2017 r.

26.01.2017 r.

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - OPZ

Załącznik nr 2-4 (edytowalmy)

Załącznik nr 5

Zmiana SIWZ (1)

Zmiana SIWZ (2) - SPROSTOWANIE

Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o wyborze oferty

Wykonywanie okresowych kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych
NAV i VAN  funkcjonujących
w Porcie Lotniczym Olsztyn – Mazury

(WIM.BZ.0812.2.2017)

27.01.2017 r.

SIWZ 

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - OPZ

Załączniki w wersji edytowalnej
(nr 2,3,4)

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Protokół z oblotów NAV

Protokół z oblotów VAN

      Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

 

Wykonywanie okresowych kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych NAV i VAN  funkcjonujących w Porcie Lotniczym Olsztyn – Mazury II”

(WIM.BZ.0812.2A.2017)

03.02.2017 r.

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - OPZ

Załączniki w wersji edytowalnej (nr 2,3,4)

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Protokół z oblotów NAV

Protokół z obltów VAN

Odpowiedzi 1 Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa sprzętów do obsługi statków powietrznych”

(WIM.BZ.0812.4.2017)

27.02.2017r.

02.03.2017r.

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1a - OPZ

Załącznik nr 1b - OPZ

Załącznik nr 1c - OPZ

Załączniki w wersji edytowalnej 2-5

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Wyjaśnienie treści SIWZ / Zmiana SIWZ

 - Zmodyfikowany załącznik nr 1a - OPZ

 - Zmodyfikowany załącznik nr 1b - OPZ

 - Zmodyfikowany załącznik nr 1c - OPZ

Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni centralnego ogrzewania na potrzeby spółki  Warmia i Mazury
Sp. z o.o.”

(WIM.BZ.0812.4A.2017)

10.03.2017 r.

SIWZ

Ogłoszenie o zamówienie


Załącznik nr 1 - OPZ

Załączniki w wersji edytowalnej
(od nr 2 do nr 6)

 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

„Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni centralnego ogrzewania na potrzeby spółki  Warmia i Mazury
Sp. z o.o. II” (WIM.BZ.0812.4B.2017)

28.03.2017 r.

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - OPZ

Załączniki w wersji edytowalnej
(nr 2-6)

Zawiadomienie o poprawie oczywistej omyłki rachunkowej Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o wyborze oferty

„Rozbudowa istniejącej lotniskowej płyty postojowej PPS1 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury towarzyszącej
w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury
w Szymanach”. 

(WIM.BZ.0812.6.2017)

 

21.04.2017 r.

 

 

 

SIWZ

Ogłoszenie o zamówiniu

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia(OPZ) dla Zadania I

* Cz. 1 - lotniskowo - drogowa

*Cz. 2 - elektryczna

*Cz. 3 - sanitarna

*Cz. 4 - konstrukcyjno - budowlana

Załącznik nr 1a – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Zadania II – Program Funkcjonalno - Użytkowy

Załącznik nr 2-6 - ząłaczniki w wersji edytowalnej

Załącznik nr 7 – Wzór umowy  

Inne:

Decyzja nr 1

Decyzja nr 2

Decyzja nr 3

Wyjaśnienie treści
SIWZ

Wyjaśnienie treści
SIWZ 2

Wyjaśnienie treści
SIWZ 3

 

Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

„Rozbudowa istniejącej lotniskowej płyty postojowej PPS1 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury towarzyszącej w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach II”.

(WIM.BZ.0812.6A.2017)

14.06.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - OPZ

Załącznik nr 1a - Szczegółowy OPZ cz. I

Załącznik nr 1b - Szczegółowy OPZ cz. II

Załączniki  2-6 - wersja edytowalna

Załącznik nr 7a - Wzór umowy 

 

Inne:

Decyzja 1

Decyzja 2

 

Wyjaśnienie treści SIWZ Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty  

„Wykonanie obsługi sprzątania Terminala Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury
w Szymanach oraz sprzątania na pokładach statków powietrznych” 

(WIM.BZ.0812.8.2017)

06.06.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 

Załącznik nr 1- OPZ

Załączniki nr 2-5 (wersja edytowalna)

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Cennik opłat

      Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniu

„Wykonanie obsługi sprzątania Terminala Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury
w Szymanach oraz sprzątania na pokładach statków powietrznych II” 

(WIM.BZ.0812.8A.2017)

05.07.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - OPZ

Załączniki nr 2-5 (wersja edytowalna)

Załącznik nr 6 - Wzór umowy 

Cennik opłat

Wyjaśnienie treści
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert   Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów Warmia i Mazury Sp. z o.o.
w systemie bezgotówkowych elektronicznych kart paliwowych”

(WIM.BZ.0812.12.2017)

29.09.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

Załącznik nr 1a - OPZ

Załącznik nr 1b - OPZ

Załączniki nr 2a -5 - Formularze, Oświadczenia, Wykazy

 

Wyjaśnienie treści
SIWZ

 

Wyjaśnienie treści
SIWZ 2

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla cz. I

 

Zawiadomienie  o wyborze oferty cz. II

 

 

 

Ogłoszenie o postępowaniu - konkursie ofert na wynajem powierzchni kantoru w strefie komercyjnej terminala pasażerskiego

(WIM.BZ.0812.14.2017)

20.10.2017 r.

Ogłoszenie

Załącznik nr 3 (edytowalny)

         

„Adaptacja pomieszczeń budynku nr 4 na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury
w Szymanach na pomieszczenia biurowe”

(WIM.BZ.0812.15.2017)

24.10.2017 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Załączniki do OPZ:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

 

„Adaptacja pomieszczeń budynku nr 4 na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury
w Szymanach na pomieszczenia biurowe (II)”

15.11.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 6

Załączniki do OPZ:

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

zał. 6

Zawiadomienie o wizji lokalnej

 

Wyjaśnienie treści
SIWZ

Modyfikacja treści
SIWZ 1

Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty  

 

,,Karczowanie pni na terenie Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury  wraz
z uprzątnięciem terenu”

 

(WIM.BZ.0812.16.2017)

20.10.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ


Załącznik nr 1 - mapa

Załączniki nr
2-5(wersja edytowalna)

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Wyjaśnienie treści

SIWZ 1

 

Zawiadomienie
o zmianie terminu składania ofert

  Zawiadomienie o wyborze oferty  

,,Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, specjalnej i biurowej wg załączników przez okres 24 miesięcy dla pracowników Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach”

(WIM.BZ.0812.18.2017)

01.12.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Formularz ofertowo – cenowy  - ( I-III części zamówienia)

w tym:
część I – odzież dla pracowników pionu ekonomiczno-administracyjnego i działu obsługi naziemnej (formularze: DEA_kobietaDON- AGENT OBSŁUGI PASAŻERSKIEJ_kobieta/mężczyzna,

DON- KOORDYNATOR OBSŁUGI NAZIEMNEJ SAMOLOTÓW_kobieta, mężczyzna,

DON- OPERATOR SPRZĘTU LOTNISKOWEGO / BAGAŻOWY_mężczyzna)

cześć II – odzież dla pracowników pionu technicznego (formularze: DT_, DT_elektryka, DT_paliwo, DO-COM)

część III – odzież dla pracowników Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej (LSRG)
oraz Służby Ochrony Lotniska (SOL) (Formularze: LSRG, SOL)

Załączniki nr 2-3 - Oświadczenia

Załączniki nr 4 - Wzór umowy

Wyjaśnienie treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Zmodyfikowane załączniki:

część I – odzież dla pracowników pionu ekonomiczno-administracyjnego i działu obsługi naziemnej

(formularze: DEA_kobieta,
DON- AGENT OBSŁUGI PASAŻERSKIEJ_kobieta/mężczyzna,


DON- KOORDYNATOR OBSŁUGI NAZIEMNEJ SAMOLOTÓW_kobieta, mężczyzna,


DON- OPERATOR SPRZĘTU LOTNISKOWEGO / BAGAŻOWY_mężczyzna,

cześć II – odzież dla pracowników pionu technicznego (formularze:
DT_,
DT_elektryka,
DT_paliwo,
DO+COM)

część III – odzież dla pracowników Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej (LSRG)
oraz Służby Ochrony Lotniska (SOL) (Formularze: LSRG, SOL)

Wyjaśnienie treści SIWZ 2

Informacja z otwarcia ofert    

,,Przebudowa i rozbudowa istniejącego systemu telewizji przemysłowej budynku terminala lotniczego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury”

(WIM.BZ.0812.19.2017)

08.12.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU

załącznik nr 1 do PFU - 

wykaz posiadanego sprzętu: wniosek materiałowy RPL/T/084/M

załącznik nr 2 do PFU - 

rzut parteru terminala

załącznik nr 3 do PFU - 

rzut piętra terminala

załącznik nr 4 do PFU - 

plan parkingu przed terminalem

Załącznik nr 2-6 do SIWZ (edytowalne)

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Wyjaśnienie treści SIWZ (1) / Zmiana SIWZ (1) Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty  

Dostawa wraz z montażem podnośnika (windy) zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, dostawa schodołazu oraz wykonanie robót budowlanych
w budynku użyteczności publicznej w Olsztynie, przy ul. Kościuszki 89/91”

(WIM.BZ.0812.20.2017)

18.12.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik do OPZ nr 1: Projekt budowlany

Załącznik do OPZ nr 2: Przedmiar

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Wyjaśnienie treści SIWZ 1 Informacja
z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty  

 

                                                                 Postępowania przetargowe rozstrzygnięte

 
Przedmiot zamówienia Termin podpisania umowy z wykonawcą                                                                                                         Wartość zamówienia  (netto)                          

„Budowa budynku Terminala Lotniskowego Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budynkiem wiaty technicznej w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013 [II]”

06.08.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

45 894 833,02
Pełnienie nadzoru geodezyjnego  nad realizacją działań prowadzonych w ramach budowy Regionalnego  Portu  Lotniczego Olsztyn-Mazury- zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007-2013 29.08.2014 r. 48 600 00,00

Remont budynku biurowego położonego w Olsztynie przy ul. Kościuszki 89/91

22.09.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

365 264,27
Dostawa dwóch zestawów oczyszczarek lotniskowych wraz z ciągnikami siodłowymi do utrzymania infrastruktury Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach w ramach realizacji projektu pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013

29.10.2014 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2 199 000,00
Zaprojektowanie i budowa parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury w Szymanach w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii
i Mazur na lata 2007 – 2013

21.11.2014 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

499 071,41

Zakup, instalacja i uruchomienie urządzeń do utrzymania lotniska i obsługi  naziemnej samolotów wraz z  Infrastrukturą telekomunikacyjną służb lotniska w ramach realizacji projektu pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013

Część 1( ASU)                    27.05.2015

Ogłoszenie

Część 2(Ciągnik elektryczny handingowy)                            29.04.2015

Ogłoszenie

Część 3( Cysterna paliwowa)  28.04.2015

Ogłoszenie

Część 4 (pojazd fallow -me) 30.04.2015

Ogłoszenie

Część 5( Agragat GPU)       27.05.2015

Ogłoszenie

Część 6 (Oczyszczarka lotniskowa) 29.04.2015

Ogłoszenie

część 7 (Odladzarka) 30.04.2015

Ogłoszenie

Część 8 (Przyczepki bagażowe) 05.05.2015

Ogłoszenie

Część 9 (Schody pasażerskie ciągane) 05.05.2015

Ogłoszenie

Część 10 (Schody samojezdne) 27.05.2015

Ogłoszenie

Część 11(Taśmociąg) 27.05.2015

Ogłoszenie

Część 12 (Łączność radiowa) 30.04.2015

Ogłoszenie

Część 1: 684 900,00

Część 2: 250 000,00

Część 3: 992 000,00

Część 4: 82 683,93

Część 5: 206 900

Część 6: 3 798 000,00

Część 7:1 790 000,00

Część 8: 77 400,00

Część 9: 106 450,00

Część 10: 364 900,00

Część 11: 188 900,00

Część 12: 422 846,00

Adaptacja pomieszczeń wieży kontroli  ruchu lotniczego  dla służb nawigacyjnych 07.07.2015 1 293 831,18

Zaprojektowanie i wykonanie  instalacji systemu kontroli dostępu wraz z wyposażeniem służb lotniska  oraz  przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu   w ramach realizacji projektu pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”

Część II - 26.05.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Część III - 03.06.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Część II - 157 598,37

Część III - 15 500,00

Zaprojektowanie i wykonanie  instalacji systemu kontroli dostępu w ramach realizacji projektu pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013

04.09.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

2 407 571,00
Dostawa wraz z montażem urządzeń do kontroli ruchu lotniczego na terenie Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury

28.09.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

1 395 000,00
Dostawa sprzętu do wyposażenia punktu kontroli bezpieczeństwa dla Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury

27.10.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

500 241,00
Dostawa sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla LSR-G

Część 1 - 02.11.2015 r.

Część 2 - 02.11.2015

Część 1 - 366 435,00

Część 2 - 39 178,00

 

Wycinka drzew i krzewów wraz ze zrywką stanowiących przeszkody lotnicze

 28.10.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

259 200,00

„”Usunięcie drzew i krzewów na terenie  Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury poprawiającego bezpieczeństwo działalności lotniskowej w ramach projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013

04.11.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

696 600,00
Dostawa sprzętu ratowniczo - medycznego dla LSR-G

Część 1 - 02.11.2015

Część 2 - 02.11.2015

Część 3 - 13.11.2015 r

Część 1 - 246 688,00

Część 2 - 35 798,15 

Część 3 - 21 664,00

 

Dostawa pługa wirnikowego

20.11.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

1998 700,00
Dostawa wraz z montażem wyświetlaczy wielkoformatowych (telebimy)

30.12.2015 r

Ogłoszenie o zamówieniu

500 000,00 PLN netto
Pełnienie funkcji sokolnika w Porcie Lotniczym Olsztyn - Mazury

14.12.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

9 300 zł netto / miesięcznie
Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z podłączeniem infrastruktury Portu lotniczego do sieci telekomunikacyjnej    
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem oraz wózka widłowego o napędzie spalinowym

Część 1 - Dostawa ciągnika rolniczego

05.01.2016 r.

Część 2 - Dostawa wózka widłowego

20.12.2015 r.

Część 1 - 299 000 PLN neto

Część 2 -  99 000, PLN

Zaprojektowanie i dostarczenie stacji paliw JET A-1 oraz AVGAS 100 LL 28.12.2015 r. 1 165 000 PLN netto
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni centralnego ogrzewania

01.12.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

max 615 000 PLN brutto
Świadczenie usług telefonii komórkowej

09.02.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

332 568,00 PLN ryczałt netto
,,Wykonanie okresowych kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych NAV i VAN funkcjonujących w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury "

18.02.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

265 700,00 PLN
,,Dostawa oleju napędowego do pojazdów operacyjnych Spółki"

15.03.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

max

683 880,00 PLN brutto

     
     

 


WSTECZ

Copyright © 2019 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

19.04.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - KAMPANIA MARKETINGOWA

Zarządzający Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na opisany poniżej przedmiot zamówienia: Kampania marketingowa Polska- Kraków    

19.04.2019

ZAPYTANIE OEFERTOWE - OBSŁUGA SERWISOWA SYSTEMÓW

     Warmia i Mazury sp. zo.o. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:              Opieki serwisowa polegającej na gotowości do usuwania usterek systemu, usuwania usterek systemu w czasie nie dłuższym niż następnego dnia roboczego od zgłoszenia uszkodzenia, zabezpieczeniu niezbędnych elementów systemu koniecznych do napraw, wykonanie przeglądów serwisowych rocznych Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego zainstalowanego na terminalu pasażerskim Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury, Szymany 150.        

04.04.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O PRZEDSTAWIENIE OFERTY NA: ,,Drobny sprzęt komputerowy"

Archiwum aktualności