Remont i LSP

 

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY POD BUDOWĘ LOTNISKOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 03.07.2014

W związku z realizacją projektu "Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 5 - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna" rozpoczęto wykonanie umowy podpisanej 1 lipca 2014 r. na budowę budynku Lotniskowej Straży Pożarnej oraz rozbiórki i adaptacje istniejących budynków administracyjno-gospodarczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach. W dniu 03.07.2014 r. Spółka Warmia i Mazury Sp. z o.o. przekazała wykonawcy Skanska S.A.  teren budowy pod budowę LSP.W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Skanska S.A., Kierownik Projektu Pan Jarosław Tomsia, Inżynier Kontraktu Ekocentrum Sp. z o.o. oraz przedstawiciel Nadzoru Przyrodniczego Ksar.

 

ADAPTACJA BUDYNKÓW I BUDOWA LOTNISKOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 
Termin realizacji:
 
Zadanie I: 01.05.2015 r.
Zadanie II:
Adaptacja budynków:
- Budynki nr. 1, 2 i 3  -  01.10.2014 r.
- Budynki nr. 8, 9, 11 i 5  -  01.05.2015 r.
Rozbiórka:
- Budynki 6, 7 i 10  -  01.05.2015 r.
 
Wartość inwestycji: 9 194 312,48 zł brutto
Wykonawca: Skanska S.A.
 
Termin podpisania umowy: 01.07.2014 r.
Termin przekazania terenu budowy: 03.07.2014 r.
 
Zakres inwestycji:
 
Zadanie I:  
 
Budowa budynku Lotniskowej Straży Pożarnej (strażnica LSP) wraz z infrastrukturą
i wyposażeniem.
 
Lotniskowa Straż Pożarna:
 
Strażnica LSP przeznaczona jest do zakwaterowania samodzielnej jednostki ratowniczo-gaśniczej wraz z pojazdami, sprzętem, załogą i służbami w warunkach jakie są konieczne do zapewnienia ich nieustannej gotowości do skutecznego i natychmiastowego odzewu na sytuację alarmową.  W strażnicy znajduje się punkt centralny (dyżurne stanowisko kierowania) do odbierania wezwań alarmowych, prowadzenia obserwacji pola wzlotów.
Z  miejsca tego wysyłane są pojazdy i załogi na różnego typu wezwania alarmowe, a także mobilizowane są i kierowane dodatkowe środki.
Podstawowym zadaniem jest ratowniczo - gaśnicze zabezpieczenie awaryjnych  lądowań i startów samolotów. Pojazdy bojowe w możliwie najkrótszym czasie (czas reakcji) powinny osiągnąć skrajne części strefy manewrowej (pas startowy) i w wyznaczonych pozycjach wyczekiwania być gotowe do rozpoczęcia czynności gaszenia ognia na miejscu  wypadku.
 
Kubatura budynku  -  3 228,00  m3
Powierzchnia zabudowy  -  482,40  m2
Powierzchnia ogólna netto  -  583,80  m2
Długość  -  32.20 - 33.30  m
Szerokość  -  14,72 - 16,56  m
Wysokość  -  7,45  m
 
 
Zadanie II:
 
Adaptacja i rozbiórki istniejących budynków administracyjno-gospodarczych w tym:
 
- remont i przebudowę istniejących budynków nr 1 i 3
- remont i przebudowa istniejącego budynku nr 2
- remont i przebudowa istniejącego budynku nr 8 wraz z infrastrukturą
- remont budynku garażowego nr 9
- remont budynku garażowego nr 11
- remont budynku hydroforni nr 5
- rozbiórka budynków nr 6, 7 i 10.
 
 
30.04.2015 zakończyła się budowa budynku Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej znajdującego się na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach, który posiadać będzie 7 kategorię ochrony przeciwpożarowej. Strażnica przeznaczona będzie do zakwaterowania samodzielnej jednostki ratowniczo-gaśniczej wraz z pojazdami, sprzętem i załogą w warunkach jakie są konieczne do zapewnienia ich skutecznego i natychmiastowego odzewu na sytuację alarmową. 

 

                                                    ARCHIWUM

 

WSTECZ

Copyright © 2019 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

15.05.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA CHEMII DO

Warmia i Mazury Sp z o.o. zwraca się z prośbą o przysłanie ofert na  DOSTAWĘ CHEMII DO ODLADZANIA STATKÓW I UTRZYMANIA NAWIERZCHNI LOTNISKOWEJ

15.05.2019

KONKURS OFERT-KOSZENIE TRAWIASTEJ CZĘŚCI LOTNISKA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W KONKURSIE  NA KOSZENIE TRAWIASTEJ CZĘŚCI LOTNISKA ORAZ REKULTYWACJI I ZASIEWU TRAWY NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO OLSZTYN-MAZURY

08.05.2019

KONKURS OFERT-KOSZENIE TRAWIASTEJ CZĘŚCI LOTNISKA

Warmia i Mazury Sp z o.o. przeprowadzający konkurs pod nazwą: „Koszenie trawiastej części lotniska oraz rekultywacji i zasiewu trawy na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach” informuje, że publikuje odpowiedzi na pytania wykonawców do konkursu oraz przedłuża termin składania ofert do dnia 10.05.2019. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami

Archiwum aktualności