Terminal

Aktualnie kontynuowane są prace nad układaniem płytek gresowych, wykładzin dywanowych, kamieni ozdobnych oraz żaluzji dębowych wewnątrz budynku. Ponadto trwają próby instalacyjne, spojenie chodników przed budynkiem oraz instalacje sanitarne. Zakończył się już montaż windy, pochwytów na balustradzie tarasu widokowego oraz „żurawi” ozdobnych wewnątrz budynku. W najbliższych dniach rozpocznie się montaż „trzciny” ozdobnej na zewnętrznej fasadzie budynku.

 

 

Aktualnie trwa montaż przedostatniego z ozdobnych „żurawi” na szklanej fasadzie zewnętrznej oraz zdobienia filarów wewnątrz budynku. Kontynuowany jest montaż żaluzji wykonanych z drewna dębowego na ścianach wewnątrz budynku. Ponadto zakończył się montaż szklanej balustrady na tarasie widokowym, oszklenie szybu windy oraz instalacja kamienia ozdobnego wewnątrz budynku.

 
 
Aktualnie trwają prace nad montażem napisów oraz „żurawi ozdobnych” na fasadzie budynku, oraz windy wraz z oszkleniem szybu, balustrady na tarasie widokowym, wykładzin i płytek podłogowych. Ponadto kontynuowane są prace nad wyposażeniem pomieszczeń sanitarnych, montażem podbitki dachu oraz fasady wewnątrz budynku wykonanej z drzewa dębowego.

Terminal - postęp prac na dzień 15.06.2015

Aktualnie na budowie terminala kontynuowane są prace wykończeniowe. Trwa montaż podwieszanego systemu oświetlenia, szklanych witryn wewnętrznych, przesuwnych drzwi wejściowych, ścianek działowych oraz podbitki dachu.  Na zewnątrz budynku prowadzone są prace nad budową parkingów i dróg wewnętrznych, elewacją budynku wiaty technicznej i budową wartowni.

Terminal - postęp prac na dzień 08.06.2015

Aktualnie na budowie terminala kontynuowane są prace wykończeniowe, montaż aluminiowo-szklanych witryn wewnętrznych, instalacje elektryczne. Ponadto rozpoczęły się prace nad montażem drewnianej podbitki dachu, podłogowych płytek gresowych oraz elewacji wiaty technicznej.

Terminal - postęp prac na dzień 22.05.2015

Aktualnie na budowie terminala kontynuowane są prace wykończeniowe, montaż szklanych witryn wewnętrznych oraz instalacji teletechnicznych i przeciwpożarowych. Rozpoczęła się dostawa oraz montaż taśmociągów w sortowni bagażu, oraz prace nad elewacją budynku wiaty technicznej.

Terminal - postęp prac na dzień 14.05.2015

Terminal - postęp prac na dzień 12.05.2015

Aktualnie na budowie terminala trwają prace nad montażem sufitów, szklanych witryn wewnętrznych oraz instalacji teletechnicznych i pożarowych. Ponadto trwają prace nad wylewaniem posadzki przemysłowej w sortowni bagażu, tynkowaniem oraz malowaniem powierzchni. Trwają również przygotowania do montażu oświetlenia wewnątrz budynku oraz budowa parkingów i dróg dojazdowych do terminala.

Terminal - postęp prac na dzień 04.05.2015

Aktualnie na budowie terminala trwają prace wykończeniowe takie jak maszynowe nakładanie tynków, malowanie, montaż ścianek działowych, instalacji sanitarnych oraz teletechnicznych. Ponadto kontynuowane są prace nad montażem aluminiowo-szklanej fasady, podbitki dachu oraz wejść do budynku. Trwają również prace nad zagospodarowaniem terenów przyległych do terminala.

Terminal - postęp prac na dzień 28.04.2015

Aktualnie na budowie terminala trwają prace wykończeniowe, montaż instalacji teletechnicznych oraz podbitki dachu. Rozpoczęły się prace nad budową parkingów oraz zagospodarowaniem terenów przyległych do budynku.

Terminal - zdjęcia z drona 23.04.2015

Terminal - postęp prac na dzień 21.04.2015

Aktualnie prowadzone są prace nad maszynowym nakładaniem tynków wewnątrz budynku oraz montażem ścianek działowych na piętrze. Kończą się prace nad wylewaniem posadzek oraz montażem aluminiowo-szklanej fasady budynku. W dniu dzisiejszym rozpoczęły się prace nad montażem podbitki dachu.

Terminal - postęp prac na dzień 15.04.2015

Aktualnie na budowie terminala prowadzone są prace wykończeniowe, montaż ścianek działowych. Kontynuowane są prace nad wylewaniem posadzek, montażem aluminiowo-szklanej fasady, oraz budową drewnianych wejść do budynku.

 

Postęp prac nad budową Terminala na dzień 12.04.2015

 

Postęp prac nad budową Terminala na dzień 08.04.2015

Aktualnie trwają prace montażem systemu ogrzewania podłogowego, kontynuowany jest również montaż aluminiowo-szklanej fasady budynku.

 

Postęp prac nad budową Terminala na dzień 26.03.2015

Budowa Terminala pasażerskiego to etap inwestycji na którym postęp prac jest najbardziej dynamiczny. Budynek dysponować będzie powierzchnią użytkową 6337,81 m2 która podzielona została na strefy: ogólnodostępną, kontroli bagażu, odlotów/przylotów, VIP oraz administracyjną.

Aktualnie prowadzone są prace nad montażem konstrukcji aluminiowo-szklanej fasady, wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Jeszcze w tym miesiącu planowana jest dostawa i montaż agregatu wody lodowej oraz central wentylacyjnych.

 

Postęp prac nad budową Terminala na dzień (19.03.2015)

 

Postęp prac nad budową Terminala na dzień (13.03.2015)

 

Budowa Terminala - nowy film promocyjny

 

Wizualizacje koncepcji Terminala

 

Postęp prac nad budową Terminala na dzień (23.02.2015)

 

Montaż fasady szklanej na budynku Terminala (16.02.2015)

 

Postęp prac nad budową Terminala na dzień (16.02.2015)

 

Montaż dachu na Terminalu, widok z lotu ptaka (10.02.2015)

 

Postęp prac nad budową Terminala na dzień 09.02.2015

 

Budowa Terminala - Film Promocyjny

 

Postęp prac nad zadaszeniem budynku Terminala (27.01.2015)

Zdjęcia przedstawiają postęp prac budowlanych nad budynkiem terminala pasażerskiego. Aktualnie trwają prace nad montażem elewacji, zadaszenia budynku terminala oraz montażem konstrukcji drewnianej dachu wiaty technicznej.

 

Montaż konstrukcji dachu na Terminalu, widok z lotu ptaka (16.01.2015)

 

Montaż konstrukcji dachu na Terminalu (12.01.2015)

 

Powietrzny spacer po budowie Lotniska

 

Nowe zdjęcia z powietrza (23.12.2014)

 

Pierwsze elementy zadaszenia Terminala już na miejscu! (22.12.2014)

 

Postęp prac nad budową Terminala na dzień 16.12.2014

 

Postęp prac nad budową Terminala na dzień 10.12.2014

 

Nowy Film Promocyjny!

 

Postęp prac nad budową Terminala na dzień 04.12.2014

 

Postęp prac nad budową Terminala na dzień 25.11.2014

 

Postęp prac nad budową Terminala na dzień 20.11.2014

 

Postęp prac nad budową Terminala na dzień 18.11.2014

 

Nocne prace nad budową Terminala na dzień 14.11.2014

 

Postęp prac nad budową Terminala na dzień 13.11.2014

 

Nowy Film Promocyjny - Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

 

Postęp prac nad budową Terminala na dzień 04.11.2014

 

Postęp prac nad budową Terminala na dzień 28.10.2014

 

Time-Lapse - Widok na budowę nowego Terminala (23.10.2014)

 
 
Postęp prac nad budową Terminala na dzień 21.10.2014
 
 
 
 
Postęp prac nad budową Terminala na dzień 14.10.2014
 
 
 
 
Postęp prac nad budową Terminala na dzień 10.10.2014
 
 
 
 
Postęp prac nad budową Terminala na dzień 06.10.2014
 
 
 
Postęp prac nad budową Terminala na dzień 03.10.2014.
 
 
 
Postęp prac nad budową Terminala na dzień 01.10.2014.
 
 
 
 
Postęp prac nad budową Terminala na dzień 29.09.2014.
 
 
 
Postęp prac nad budową Terminala na dzień 26.09.2014.
 
 
 
Postęp prac nad budową Terminala na dzień 24.09.2014.
 
 
 
Postęp prac nad budową Terminala na dzień 19.09.2014.
 
 
 
Postęp prac nad budową Terminala na dzień 16.09.2014.
 
 

Postęp prac nad budową Terminala na dzień 11.09.2014

 

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY POD BUDOWĘ TERMINALA 12.08.2014

W związku z realizacją projektu "Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 5 - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna" rozpoczęto wykonanie umowy podpisanej 6 sierpnia 2014 r. na budowę budynku terminala lotniskowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budynkiem wiaty technicznej. W dniu 12.08.2014 r. Spółka Warmia i Mazury Sp. z o.o. przekazała wykonawcy Mostostal Warszawa Sp z o.o. teren budowy pod budowę terminala. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firmy Mostostal Warszawa Sp. z o.o., Kierownik Projektu Pan Jarosław Tomsia oraz Inżynier Kontraktu Ekocentrum Sp. z o.o. Przedmiot umowy obejmuje m.in. budowę budynku terminala lotniskowego, budowę wiaty technicznej z kotłownią olejową, budowę zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej, budowę parkingów dla samochodów osobowych, autokarów, parkingu dla VIP oraz parkingu dla pracowników, budowę dojść i dojazdów, montaż urządzeń aktywnych niskoprądowych, małą architekturę i zieleń. Kwota kontraktowa dla całości przedmiotu umowy to 56 450 644,61 zł brutto. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania terminie do dnia 30.08.2015 r.

 

TERMINAL
 
 
Termin realizacji: 31.08.2015 r.
Wartość inwestycji: 56 450 644,61 zł brutto
Wykonawca: Mostostal Warszawa Sp. z o.o.
 
Termin podpisania umowy: 06.08.2014 r.
Termin przekazania terenu budowy: 12.08.2014 r.
 
Zakres inwestycji:
 
-       budowa budynku terminala lotniskowego wraz z infrastrukturą
-       budowa wiaty technicznej z kotłownią olejową
-       budowa zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej, tj. kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalacjęwodociągową i hydrantową, zewnętrzną instalacjęodprowadzenia wód deszczowych, elektryczną, zimnej wody lodowej oraz c.o. i c.w.u.
-       budowa parkingów dla samochodów osobowych, autokarów, parkingu dla VIP oraz parkingu dla pracowników
-       budowa dojść i dojazdów
-       montaż urządzeń aktywnych niskoprądowych
-       zagospodarowanie terenu przed terminalem – parkingi, dojścia, dojazdy, odwodnienie terenu, oświetlenie.
 
Budynek terminala:
 
Budynek nowego terminalu pasażerskiego przeznaczony będzie do obsługi ruchu pasażerskiego na liniach krajowych i międzynarodowych oraz czarterach. Budynek został zaprojektowany w ścisłym nawiązaniu do architektury Warmii i Mazur. Zaprojektowany budynek będzie miał jedną kondygnację nadziemną w formie wielko przestrzennej hali, w której zaprojektowano dwie architektoniczne bryły. Budynek portu lotniczego to hala o wymiarach 150 x 41,4 m i maksymalnej wysokości 11,92 m. Podstawowa siatka konstrukcyjna to 12,0 m x 10,8 m. Fragment hali posiada 2 kondygnacje wydzielone ścianami nośnymi oraz stropami żelbetowymi. Zarówno układ dachu hali jak i elementy architektoniczne z desek imitujące pomost nawiązują do mazurskich jezior poprzecinanych drewnianymi kładkami. Od strony elewacji frontowej jak i od strony przylotów zaprojektowano wejścia i wyjścia do terminala w formie mazurskich domów wykonanych z drewna. Od strony południowej i północnej budynku terminala zaprojektowano – klatki schodowe obudowane naturalnym kamieniem łupanym. Konstrukcję terminala stanowią żelbetowe słupy modularne prefabrykowane lub wylewane na budowie zwieńczone elementami architektonicznymi w formie korony drzewa. Na słupach opierają się drewniane belki i płatwie z drewna klejonego. Pokrycie dachu wykonane jest z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,7 mm łączonej na podwójny rąbek stojący. Obróbki dachu wykonane są jako kasetony z blachy tytanowo -cynkowej.
 
 
 
 
Przepustowość terminala:
 
-          średniodobowo do 830 pasażerów
-          w dobie szczytowej do 1250 pasażerów
-          w godzinie szczytowej do 310 pasażerów.
 
Wiata techniczna:
 
Zaprojektowany budynek będzie miał jedną kondygnację nadziemną, której maksymalna wysokość zewnętrzna nie przekroczy 7,00 m. Konstrukcję wiaty stanowią żelbetowe słupy modularne prefabrykowane lub wylewane na budowie. Na słupach opierają się drewniane belki i płatwie z drewna klejonego. Przykrycie dachu wykonane jest z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,7 mm łączonej na podwójny rąbek stojący. Obróbki dachu wykonane są jako kasetony z blachy tytanowo - cynkowej.
 
Komunikacja:
 
-       pas ruchu bezpośrednio przy chodniku terminala, dla wyładunku i załadunku pasażerów i bagażu z samochodów osobowych,   taksówek i autokarów oraz przejazd na parkingi dla pasażerów oraz autobusów
-       pas ruchu tranzytowego, czyli przejazd na parking bez zatrzymywania się przed terminalem
-       wydzielenie stanowisk postoju autobusów linii regularnych oraz stanowisk postoju taksówek
-       parking dla samochodów osobowych (117 stanowisk)
-       teren pod rozbudowę parkingu dla pasażerów o ok. 250 stanowisk
-       parking dla obsługi pracowniczej (28 stanowisk) od strony wejścia do pomieszczeń służbowych
-       przystanek kolejowy z dojściem pieszym do terminala
-       dojazd do obiektu – z istniejącej drogi od strony północnej
-       chodniki i dojścia pieszo-jezdne.
 
Bilans terenu:
 
-       pow. zainwestowana   –   41770,0 m² (ok. 4,2 ha)
-       powierzchnia zabudowy terminala   –   5086,0 m²
-       mała architektura   –   579,0 m²
-       wiata techniczna (w części ogólnodostępnej)   –   412,0 m²
-       wiata peronowa   –   282,0 m²
-       dojazdy, parkingi, dojścia piesze   –   11221,0 m² (ok. 1,1 ha)
-       tereny zielone   –   21590,0 m² (ok. 2,1 ha)

WSTECZ

Copyright © 2019 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

19.04.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - KAMPANIA MARKETINGOWA

Zarządzający Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na opisany poniżej przedmiot zamówienia: Kampania marketingowa Polska- Kraków    

19.04.2019

ZAPYTANIE OEFERTOWE - OBSŁUGA SERWISOWA SYSTEMÓW

     Warmia i Mazury sp. zo.o. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:              Opieki serwisowa polegającej na gotowości do usuwania usterek systemu, usuwania usterek systemu w czasie nie dłuższym niż następnego dnia roboczego od zgłoszenia uszkodzenia, zabezpieczeniu niezbędnych elementów systemu koniecznych do napraw, wykonanie przeglądów serwisowych rocznych Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego zainstalowanego na terminalu pasażerskim Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury, Szymany 150.        

04.04.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O PRZEDSTAWIENIE OFERTY NA: ,,Drobny sprzęt komputerowy"

Archiwum aktualności